Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2024

Thanh liêm

 


Thời buổi này làm nó nhớ lại câu chuyện ngày trước thường nghe Ba kể về cụ Hoàng Diệu:

Tương truyền, khi cụ Hoàng Diệu làm quan ở đất Bắc, nhân có người về quê, cụ nhờ gửi về cho mẹ một tấm vải làm quà. Khi người mang quà tới, bà mẹ không vui, trả lại ngay kèm theo một bức thư và một cây roi dâu; trong thư bà dặn con dù làm quan cũng phải sống thanh liêm.

Người xưa có chữ nghĩa, học hành đàng hoàng, họ biết đâu là phải, quấy.

Ước chi giờ có thật nhiều những bà mẹ như mẹ cụ Hoàng Diệu, để họ sinh ra và dạy dỗ những người con có khí tiết mà giúp đời.

Haizz.

Làm trai cho đáng nên trai............😇

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét