Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Vòm lá tre bay

Ngày 4 bận, mình chui qua đây:


, Quay qua, quay lại thế là hết vèo 1 năm. Tự nhiên nhớ câu đùa của em:
- Thời gian như chó chạy ngoài đường!
Hi hi :)