Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Lung linh

Suy nghĩ một hồi, mình quyết định, mần anh này, chắc Ba vui:

Nhìn nghiêng, em cũng lung linh, hic!
:)


Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Sợ

Chiều nay mình chứng kiến một việc vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười!
Hầu như trong mỗi con người ai cũng đều tiềm ẩn một nỗi sợ: sợ ma, sợ đau, sợ vợ, sợ người yêu, sợ chết, sợ nghèo, sợ xấu, sợ bịnh,....
Haizz, chi mà khổ!!!!!!!!!!!!! Mất hết bản lĩnh!