Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

Ví dù...

Lang thang, nó gặp 'hắn" với mấy câu thơ gọi là gợi nhớ:

Minh khúc, 89, Nguyễn Tất Nhiên

ví dù lá đỏ đường xưa
ngoài hiên những nụ tình chưa muốn tàn

ví dù tóc gọi thời gian
ngàn mây phiêu lãng cũng cần suối sông

ví dù gối đã lìa chăn
thì chăn gối cũng bao lần với nhau

ví dù trước đã lìa sau
thì sau trước trước sau sao vẫn là
ai gieo tiếng dữ rồi ra
lược gương nhau nhé tình ta với mình!

Nghe hay hay  hì :)2 nhận xét: