Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Animal Farm


Copy bên nhà anh Ngốc Xịt, hay chịu không nổi luôn: 

Gà trống nhảy lên đống rơm :
- Nhà có gà mái kh...ô...ô...ô...ng.?
Gà mái :
- Có...có...có ...!
Chó kêu : 
- Đâu ... đâu ... đâu.?
Gà trống nhảy lên lưng gà mái 
Mèo nhìn thấy : 
- Eooo ...!
Lũ gà con nhìn thấy :
- Khiếp ... khiếp... khiếp.!
Heo thò mõm ra : 
- Địt ... địt ... địt ...!
Xong việc, gà trống nhảy xuống, gà mái vừa chạy vừa lầu bầu :
- Vừa đau vừa rát ... vừa đau vừa rát.!
Gà trống lại nhảy lên đống rơm : 
- Đời chỉ có thế mà th ...ô ...ô ...ô ...i.!

:))

6 nhận xét: