Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Đà Lạt

Đà Lạt, Đà lạt, chiều chớm thu
Trời lạnh se se, mây âm u


Người đi, lãng đãng ngàn thông gọi
Dáng ngựa duỗi rong cuối Đồi Cù
...........................................và đây, biết đâu nguồn cội, hi hi :)
: :)