Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

Em Thúy

Xuân về thay áo mới

Ngõ nhà thơm hương cau


"Em Thúy" ngồi e thẹnTrước nhà bưởi trổ bông


:)

Em tần ngần đứng đó,
Chắc lại trông Tết về , hi hi :)Mồng 2 tết Mậu Tuất