Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020

R.I.P

 Một thế hệ nhiều người tài,lần lượt  ra đi

R.I.P NS LD!

Tình yêu trả lại trăng sao.

Chiều lên bản thượng

Cánh thiệp hồng

Ngang trái

Xác pháo nhà ai

Thương nhớ đời hoa

Cánh thiệp đầu xuân

Hạnh phúc đầu xuân,

...................Bài này khi tết về hay nghe trên những lối đường quê, hôm nay mới biết tác giả! :) :)
2 nhận xét: