Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Tùy tiện

Chiều nay, bé M alô hỏi mình một việc về chuyên môn, giải thích xong, rồi hỏi:
- Nhưng đã nộp danh sách chưa? sao tự nhiên giờ thêm vô vậy, đã hỏi ý kiến đơn vị đó chưa? làm việc tùy tiện vậy?
Bé M cười: Xin lỗi mà, chi mà nóng dữ!
Nói xong, tự nhiên giật mình, cái từ "tùy tiện"
Bé M đã đành, mình thì... mãi mà cũng chưa lớn nổi!!! Bài học nhớ đời ,sẽ nhớ và cố nhớ, để không làm bậy nữa trong mọi việc :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét